Woda w kranie - Rudzik

Idź do spisu treści

Menu główne:

Woda w kranie

Po godzinach > Skąd się bierze woda w kranie

Skąd się czerpie wodę do kranów?
Najczęściej woda, którą pijemy w domu, w szkole, w pracy pochodzi z rzek. Podobnie woda pobierana przez przemysł. Każde większe miasto w Polsce (poza Łodzią) jest zlokalizowane koło rzeki. Na przykład Kraków, Warszawa, Płock, Włocławek, Toruń nad Wisłą. Opole, Wrocław, Szczecin położone są nad Odrą. Kalisz, Poznań Gorzów Wielkopolski położone są nad Wartą.

Gdzie buduje się ujęcia wody do picia?
Na przykład w Warszawie ujęcie wody pitnej znajduje się pod dnem Wisły. 7 m pod dnem, znajdują się rury, które czerpią wodę z rzeki. Dlaczego pod dnem? Bo piaski Wisły stanowią pierwszy, naturalny filtr, przez który przechodzi woda wstępnie się oczyszczając.

Gdzie się przygotowuje wodę, z której korzystamy w domu?
Woda pobrana z rzeki (najczęściej, choć nie zawsze) trafia rurociągiem do firmy, która zarządza zarówno dostarczaniem wody, jak i utylizacją, czyli oczyszczaniem ścieków. W firmie tej woda trafia do specjalnej instalacji. Instalacja ta nazywa się stacją uzdatniania wody. Jej zadaniem jest oczyścić i przygotować wodę w taki sposób, aby można ją było pić bezpośrednio z kranu.

Na czym polega uzdatnianie wody do picia?
Po oczyszczeniu mechanicznym, czyli usunięciu z wody wszystkich drobinek, jest ona oczyszczana chemicznie. Woda musi być pozbawiona pierwiastków chemicznych, które mogą być szkodliwe dla ludzi, zwierząt i przemysłu, który też ją wykorzystuje. Na przykład takimi bardzo niekorzystnymi pierwiastkami chemicznymi dla wszystkich są pierwiastki metali ciężkich, czyli ołów, chrom, kadm. Mają one bardzo niekorzystny wpływ na zdrowie ludzi, zwierząt oraz niszczą instalacje przemysłowe.

W jaki sposób woda uzdatniana jest do picia?
Uzdatnianie wody to proces długotrwały i kosztowny. Wymaga dużej kultury przemysłowej, to znaczy dbałości o każdy etap procesu technologicznego. Niewłaściwe działanie stacji uzdatniania wody może spowodować bardzo poważne konsekwencje: zachorowania ludzi, zwierząt oraz zniszczenie instalacji przemysłowych. Najprościej mówiąc, uzdatnianie wody to ciąg następujących po sobie czynności. Jakie to będą czynności, uzależnione jest od jakości wody, jaką należy uzdatnić, czyli przygotować do tego, aby była bezpieczna dla ludzi. Trzeba wodę poddać procesom takim jak: odżelazianie, zmiękczanie (zmiękczanie jonitowe), demineralizacja (np. poprzez destylację), filtracja (mineralna, węglowa, mechaniczna), dezynfekcja (chemiczna, promieniowaniem UV), proces odwróconej osmozy (RO), aeracja. Woda zawsze jest jest ozonowana. Ozonowanie ma na celu usunięcie niepożądanych substancji fizyko-chemicznych w wodzie. Niestety zastosowanie ozonu do uzdatnienia wody jest niewystarczające. Musi ona być jeszcze chlorowana. Ozon nie może całkowicie wyeliminować chloru z procesu uzdatniania wody. Może jednak w istotny sposób ograniczyć chlor do minimum (w ilości niezbędnej do utrzymania w sterylności wszystkich nitek sieci wodociągowej). Ozonowanie bardzo poprawia właściwości organoleptyczne spożywanej wody (brak wyczuwalnego zapachu i smaku chloru oraz mętnego zabarwienia). W końcowym etapie uzdatniania wody, dodaje się do niej chlor.

Co to jest woda pitna?
To jest woda, która nadaje się do picia i przygotowywania posiłków. Woda pitna musi zawierać odpowiednią ilość soli mineralnych. Nie może zawierać zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych. Co i w jakich ilościach musi zawierać woda pitna, określają specjalne przepisy i regulacje.

Co znajduje się w wodzie do picia?
Woda do picia zawiera wiele związków chemicznych. Często rozpuszczone sole wapnia, magnezu, żelaza i innych pierwiastków. Pierwiastki chemiczne powodują, że woda jest zdrowsza i smaczniejsza dla ludzi, choć trochę trudniej w niej prać do czysta, bo mówi się, że jest „twarda”.

Co to jest „twarda woda”?
Woda twarda to taka, która ma dużą zawartość pierwiastków chemicznych.

Co się dzieje, gdy spuszczamy wodę w toalecie, bierzemy prysznic, myjemy naczynia? Gdzie trafia brudna woda?
W każdym momencie, gdy zużywamy wodę, tworzymy ścieki. Ścieki trafiają do rur kanalizacyjnych. Rury te są zakopane w ziemi pod ulicami, a do domów trafiają ich zakończenia. Całe miasta są połączone podziemną pajęczyną rur kanalizacyjnych. Brudna woda razem z resztkami płynie rurami kanalizacyjnymi. Pokonuje wiele kilometrów, zanim trafi do oczyszczalni ścieków. Aby ścieki przepływały sprawnie i szybko, co kilka kilometrów przepompowywane są na wyższy poziom, z którego znowu spływają niżej do kolejnej przepompowni lub do oczyszczalni.

Co to jest oczyszczalnia ścieków?
Oczyszczalnia ścieków jest to miejsce, w którym oczyszcza się ścieki, zanim w postaci czystej wody trafią z powrotem do przyrody. Najczęściej ta sama firma w danej miejscowości zajmuje się zarówno dostarczaniem wody dla ludzi, jak i jej oczyszczaniem.

Jak działa oczyszczalnia ścieków?
Ścieki trafiają na sito z metalowych prętów. Sito to ma za zadanie wychwycenie dużych nieczystości, np. szmat, kawałków drewna, dużych kawałków kartonu. Ścieki przepływają przez zbiorniki. Na dole zbiorników pozostają przedmioty cięższe od wody: piach, żwir, kamienie oraz kawałki metali. W ściekach na dnie zbiorników można również znaleźć pierścionki, obrączki, łańcuszki i monety. Tłuszcz i substancje oleiste unoszą się na powierzchni ścieków. Te nieczystości zbierane są przez specjalne chwytaki.

Jak się oczyszcza wodę w oczyszczalni ścieków?
Wodę można oczyszczać chemiczne czyli przy pomocy różnego rodzaju środków chemicznych. Najbardziej popularnymi metodami chemicznego oczyszczania ścieków jest chlorowania oraz ozonowanie. Wodę można również oczyszczać mechanicznie czyli poprzez działanie różnych urządzeń, które filtrują wodę. Taki sposób oczyszczenia wody nie jest jednak wystarczający. Woda musi być jeszcze oczyszczana chemicznie (ozonowanie, strącanie osadów, wymiana jonowa, chlorowanie) oraz mechanicznie (destylacja, filtracja, odwrócona osmoza, sedymentacja, krystalizacja).

Co robi się z osadami powstającymi w oczyszczalni ścieków?
Osady, które powstają w oczyszczalni ścieków są bardzo trujące. Nie nadają się one do jakiegokolwiek zastosowania. Nie można ich używać ani w rolnictwie, ani w przemyśle. Trzeba jednak coś z nimi zrobić… Nie można ich w nieskończoność gromadzić. W związku z tym, że są to w zdecydowanej większości odpadki biologiczne, posiadają dużą zawartość węgla, a węgiel… dobrze się pali. Dlatego po wysuszeniu osady spala się w spalarni śmieci. W ten ekologiczny sposób tworzy się energię cieplną. To tańsze niż spalanie węgla, ropy naftowej czy gazu ziemnego. W Niemczech prosi się mieszkańców, aby resztek jedzenia nie wyrzucali do koszy na śmieci, ale wrzucali do ubikacji. W ten sposób ścieki zyskują większą wartość energetyczną czyli można z nich wytworzyć więcej energii, jednocześnie chroniąc środowisko naturalne.

Czy wszyscy ludzie mają wodę pitną z rzeki?
Nie, tak nie jest. Wiele osób czerpie wodę ze źródeł zlokalizowanych w wodach gruntowych (studniach) i jeziorach.

A człowiek ile czasu wytrzyma bez wody?
- Człowiek może nie pić wody przez 3 dni. Po tym czasie zachodzą tak duże zmiany w organizmie, że powodują śmierć.

Czy powinniśmy oszczędzać wodę?
Tak, i jeszcze raz tak! Mimo tego, że jest jej bardzo dużo na świecie. Woda występująca w oceanach i morzach pokrywa 70,8% powierzchni Ziemi, ale zdecydowaną jej większość około 97,38% stanowi woda słona. Woda słona, czyli taka, która zawiera dużo rozpuszczonych soli, głównie chlorku sodu nie nadaje się do picia.

Czy woda jest istotna w życiu człowieka?
Tak! Bez wody żaden organizm nie mógłby przeżyć! Zwróć uwagę, że gdy wysyła się sondę kosmiczną na inne planety, zawsze szuka ona przede wszystkim śladów wody, bo woda oznacza życie.

Czy woda kosztuje?
Tak, woda kosztuje. Każdy, kto korzysta z wody, płaci za jej zużycie. Każdy dom, mieszkanie, zakład przemysłowy ma zainstalowany licznik. Na podstawie wskazań licznika, firma zarządzająca siecią wodociągową wystawia fakturę.

Czy płaci się za ścieki?
Tak, za ścieki też się płaci. Firma zarządzającą siecią wodociągową oblicza ilość wytworzonych ścieków na podstawie ilości zużytej wody. Nigdzie nie stosuje się liczników ścieków, zarówno w indywidualnych mieszkaniach i domach, jak i zakładach przemysłowych.

Co mierzy licznik wody?
Licznik wody mierzy objętość wody, która przepłynęła prze niego. Wodę mierzy się w jednostkach objętościowych, czyli litrach i metrach sześciennych.

Czy wodę się waży?
Tak, można wodę zważyć, wlewając ją do jakiegoś pojemnika. Jest to jednak dosyć uciążliwe. I nie ma takiej potrzeby. Ponieważ jeden litr wody jest równy jednemu kilogramowi.

Czy picie wody z kranu jest bezpieczne?
Tak. W Polsce z kranów płynie czysta woda. Nie musisz jej kupować w plastikowych lub szklanych butelkach. Wystarczy, że odkręcisz kran i już! Nie ma żadnego powodu, aby jej nie pić. Oczywiście, są miejsca i na pewno jest ich wiele, gdzie woda z kranu nie pachnie najładniej i nie ma najlepszego smaku… Zapewniam Cię jednak, że ta woda nie truje i nikt nie musi się obawiać o swoje zdrowie. Pijąc wodę z kranu, oszczędzasz pieniądze, a dodatkowo chronisz środowisko naturalne dla siebie i następnych pokoleń.
To może po małym łyku wody? zaproponował Franek.
Tak, napijmy się odparł, uśmiechając się, Janek.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego