Otto von Bismarck, czyli pomysł na emeryturę - Rudzik

Idź do spisu treści

Menu główne:

Otto von Bismarck, czyli pomysł na emeryturę

Po godzinach > Skąd się bierze emerytura

Kto w takim razie jest twórcą współczesnego systemu emerytalnego? zapytał Franek.

Za chwilę ci to opowiem obiecał Janek ale najpierw jeszcze trochę historii.

System emerytalny, który obowiązywał w Polsce aż do 1999 roku został wymyślony i opracowany pod koniec XIX wieku przez Otto von Bismarcka.

Kim był Otto von Bismarck? spytał Franek.

Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen był premierem Prus. Aby uzyskać przychylność (i głosy) robotników dla swojej partii politycznej, w 1880 roku zaproponował powszechny i gwarantowany przez państwo system wypłacania emerytur. Każdy, kto ukończył 70 lat, mógł liczyć na emeryturę wypłacaną przez państwo. Aby sfinansować ten system, pracownicy przez okres aktywności zawodowej odkładali część pensji, właśnie na emeryturę. To na ówczesne czasy bardzo nowoczesny system. Dodać jednak należy, że wtedy, pod koniec XIX wieku, ludzie zaczynali pracować mając już kilkanaście lat, a średnia długość życia wynosiła 45 lat. Tylko nieliczni dożywali wieku emerytalnego.

Wprowadzenie systemu emerytalnego przez Bismarcka miało bardzo istotne znaczenie dla gospodarki Prus, a później Niemiec. Pozwoliło biednym chłopom, posiadającym bardzo małe gospodarstwa rolne, odejść ze wsi i rozpocząć życie w mieście. Chłopi stawali się robotnikami zatrudniając się w fabrykach, rozwinął się przemysł. W sytuacji, w której po osiągnieciu podeszłego wieku, mieli gwarantowaną emeryturę, nie musieli już obawiać się o swoją starość. Mogli podjąć ryzyko opuszczenia wsi.

Dlaczego? zapytał Franek.

To proste odrzekł Janek. Do czasu stworzenia systemu emerytalnego przez Bismarcka, chłopi nie wyprowadzali się do miasta, bo życie na wsi było bardziej bezpieczne. Z jednej strony zawsze można było liczyć na pomoc licznej rodziny, a z drugiej nawet małe gospodarstwo rolne pozwalało hodować zwierzęta dla własnych potrzeb, jak również uprawiać warzywa i owoce. Gdy pojawiły się emerytury, to się zmieniło. System emerytalny opracowany przez Bismarcka miał jeszcze jedno bardzo istotne znaczenie. A mianowicie, w sposób namacalny pokazywał Niemcom, że można zaufać państwu, że państwo jest opiekuńcze. Ludzie nie musieli liczyć tylko na własną rodzinę, gdyż teraz państwo było gwarantem ich spokojnej starości. Przeczytałem gdzieś, że w modelu systemu emerytalnego opracowanym przez Bismarcka, składki były zbierane do oddzielnego funduszu, który nie był związany z budżetem kraju. Taki model systemu emerytalnego jest nazywany solidarnościowym pochwalił się swoją wiedzą Janek.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego